خرید چرخ خیاطی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • مریم بامری
  • خیاطی، گلدوزی با چرخ
  • کرمان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط مریم بامری

5,900,000 تومان
جمع‌آوری شده
5,900,000 تومان
هدف
42 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

مریم بامری 23 ساله ساکن روستای چاه بهمن استان کرمان است. ایشان به همراه همسر خود زندگی می کند.
خانم بامری 5 سال سابقه کار در حوزه خیاطی دارد. مریم در منزل خود به این فعالیت می پردازد. ایشان برای خرید چرخ خیاطی و اتو از ایفا درخواست وام کرده بودند، که با توجه به سابقه ایشان در این حوزه با این درخواست موافقت شد.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا مریم بامری زهکلوت
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 91%
محل اجرای طرح چاه بهمن / کرمان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی مریم بامری
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۴/۱۱/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ پرداخت شده 2,416,667
2 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ پرداخت شده 2,416,667
3 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ پرداخت شده 2,416,667
4 ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ پرداخت شده 2,416,667
5 ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ پرداخت شده 2,416,667
6 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ پرداخت شده 2,416,667
7 ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ پرداخت شده 2,416,667
8 ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ پرداخت شده 2,416,667
9 ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ پرداخت شده 2,416,667
10 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ پرداخت شده 2,416,667
11 ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ پرداخت شده 2,416,667
12 ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 2,416,667
13 ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ پرداخت نشده 2,416,667
14 ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ پرداخت نشده 2,416,667
15 ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ پرداخت نشده 2,416,667
16 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 2,416,667
17 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 2,416,667
18 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ پرداخت نشده 2,416,667
19 ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ پرداخت نشده 2,416,667
20 ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ پرداخت نشده 2,416,667
21 ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ پرداخت نشده 2,416,667
22 ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ پرداخت نشده 2,416,667
23 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ پرداخت نشده 2,416,667
24 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 2,416,659
گزارشی ثبت نشده است.