حمایت از ایفا
توسعه از تو آغاز می‌شود

ایفا، بنیاد نیکوکاری و غیرانتفاعی است که با هدف توانمندسازی، ایجاد شغل در مناطق محروم و توسعه پایدار روستاها، تأسیـس شده است. ما معتقديم که دسترسی به بازارهای تامین مالی جهت کارآفرینی حق همه است و بسياری از مردم ايران، بخصوص در مناطق محروم و روستاها برای شروع يا رونق کسب و کارشان به سرمايه لازم دسترسی ندارند. علت اصلی این امر آن است که بانك‌ها و ساير موسسات مالی، این افراد را مشتريان پرخطر و سرويس دادن به آن‌ها را پر هزينه می‌دانند، در نتیجه از در اختیار قرار دادن منابع مالی به آن‌ها خودداری می‌کنند. چهار عامل اصلی که باعث عدم دسترسی و یا عدم کارایی منابع مالی بانک‌ها و موسسات مالی برای کارآفرینان روستایی و مناطق محروم می‌باشد:

کمک به ایفا
اگر وقت ندارید که از بین طرح‌ها جستجو کنید با کمک کردن به ایفا، ما این کار را برایتان انجام می‌دهیم.
ما معتقدیم که فقر، ناشی از نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها است که اجازه رشد استعدادها را به افراد نمی‌دهد. به همین جهت حمایت از ایفا را راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم با اهداف اشتغال‌زایی و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی، به توسعه پایدار روستاها ومناطق محروم کشور عزیزمان بپردازیم و اثرات حمایت‌های مالی شما را بلندمدت‌تر و گسترده‌تر سازیم.

حمایت از ایفا، یکی از راهکارهای بنیاد ایفا برای تسهیل تامین مالی پروژه‌های کارآفرینی روستایی است. حمایت از ایفا از محل اهداهای مستقیم، تامین مالی می‌شود و همچنین اقساط بازپرداخت شده‌ای که حمایت‌کنندگان یک ماه پس از بازپرداخت، آن‌ها را به طرح دیگری اختصاص ندهند به ایفا واریز می‌شود. منابع مالی حمایت از ایفا صرف تامین هزینه‌های پروژه‌های زیرساختی برای بهبود کسب‌وکارهای روستایی، تامین مالی طرح‌های دارای اولویت و کمک‌رسانی در زمان بلایای طبیعی صرف می‌شود.

حمایت از ایفا کمک‌های شما را در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

  1. تامین مالی پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، مشاوره‌ای وتوانمندسازی در روستاها. این پروژه‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر افزایش درآمد روستائیان موثر است.
  2. تامین مالی طرح‌هایی که در وبسایت موفق به جذب منابع مالی در زمان لازم نشده‌اند یا طرح‌هایی که تامین مالی آن‌ها اولویت زمانی دارد.
  3. تامین هزینه‌های کمک‌رسانی در شرایط حوادث غیرمترقبه در کشور

به دلایل زیر، حمایت از ایفا را در وبسایت ایجاد کردیم:

  1. تامین هزینه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، پروژه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و توانمندسازی در روستاها که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی افزایش درآمد روستاییان موثر است.
  2. تامین مالی طرح‌هایی که در پایان مهلت زمانی خود موفق به جذب حداقل مبلغ مورد نیاز توسط حامیان وبسایت نشده‌اند و یا تامین مالی طرح‌های دارای اولویت بالا از لحاظ زمانی می‌باشد.
  3. تامین هزینه‌های کمک‌رسانی، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه در کشور.

 منابع مالی مورد نیاز حمایت از ایفا از روش‌های زیر تامین می‌شود:

  1. حامیانی که تمایل به انتخاب یک طرح جهت حمایت ندارند و می‌خواهند یک مبلغ کلی را اهدا کنند.
  2. بازپرداخت‌های صورت گرفته توسط طرح‌های کارآفرینی موفق، در حساب کاربری حامیان آن طرح تجمیع می‌شود، درصورتی که کاربر ظرف یک ماه آن مبالغ را به طرح‌های فعال موجود تخصیص ندهد، این مبالغ به حساب ایفا واریز شده و توسط ایفا به طرح‌های فعال اختصاص داده می‌شود.
گزارشی ثبت نشده است