جستجو
loading

توسعه سوزن دوزی

هدف: 9,600,000 تومان

حمایت از استعدادهای ذاتی وظیفه همه‌ی ماست. با حمایت از خانم مهرانگیز اسکندری خوش ذوق و هنرمند زمینه را برای کسب درآمد بیشتر فراهم کنیم.

موفق

خرید تجهیزات سوزن دوزی

هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

موفق

سوزن دوزی

هدف: 9,100,000 تومان

طرح سوزن دوزی توسط هاجر حیدرزاده

موفق