جستجو
loading

پرورش مرغ و بوقلمون

هدف: 9,600,000 تومان

با حمایت از طرح پرورش مرغ و بوقلمون خانم زینب رحمتی باعث افزایش درآمد و گسترس کسب و کارش شویم.

موفق

پرورش طیور (مرغ محلی و قاز و بوقلمون و....)

هدف: 9,600,000 تومان

طرح پرورش طیور (مرغ محلی و قاز و بوقلمون و....) توسط مرضیه قاسمی

موفق

پروررش مرغ محلی

هدف: 10,100,000 تومان

طرح پروررش مرغ محلی توسط طیبه غلامیان

موفق

ساخت جایگاه و خرید دام

هدف: 14,900,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط واحد بامری

موفق

راه اندازی جایگاه دام

هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق

دامداری

هدف: 15,100,000 تومان

طرح دامداری توسط پرویز کدخدامنش

موفق

ساخت استخر پرورش ماهی

هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت استخر پرورش ماهی توسط ولید کعب

موفق

پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده

هدف: 9,100,000 تومان

طرح پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده توسط فرزاد چاوران

موفق

پرورش ماهی گرمابی

هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط حسین منصوری

موفق

خرید بز

هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط عیسی سابقی نژاد

موفق

پرورش ماهی گرمابی

هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط رضا منصوری

موفق

ساخت جایگاه و پرورش دام

هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط زهرا عصابر

موفق