جستجو
loading
هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 5,900,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 11,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط زهرا بونگی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی کافی نت توسط زهرا حقیقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خیاطی زنانه توسط آمنه کدخدایی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ارتقای مغازه خرازی توسط سکینه آهورانی

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح سرویس آشپز خانه توسط فوزیه هلالی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه تپه زنی توسط فاطمه بامری

موفق
هدف: 10,021,000 تومان

طرح گسترش آرایشگاه توسط مدینه سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه خیاطی توسط ثریا مولایی

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق