جستجو
loading
هدف: 7,100,000 تومان

طرح احداث جایگاه دام توسط نور بی بی جمشیدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تکمیل جایگاه و پرورش دام توسط زینب عاشوری ولی

موفق
هدف: 5,150,000 تومان

طرح هرس کردن نخل خرما توسط نسرین نرماشیری

موفق
هدف: 6,950,000 تومان

طرح تجهیز جایگاه و خرید دام توسط بانو لران

موفق
هدف: 2,115,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط ماهی بونگی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح پرورش بز توسط فاطمه حسینی نژاد

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط بلور بامری

موفق
هدف: 7,950,000 تومان

طرح مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط هانیه احمدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید دستگاه برش و قالب بندی علوفه توسط مرضیه لران

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح کارگاه خیاطی توسط زینب لران

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه زنانه توسط ساناز میرجانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح پرورش دام و ساخت جایگاه توسط زینت کریمی

موفق