جستجو
loading
هدف: 20,100,000 تومان

طرح پرورش زنبورعسل توسط مصطفی بیرانوند

موفق
13 روز مانده
هدف: 15,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح یاسر بیگی ایشان را درجهت کاشت گندم یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 13,600,000 تومان

طرح کاشت گندم و جو توسط قرص پور ساعدی

موفق
13 روز مانده
هدف: 12,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح نصرت الله پیری ایشان را درجهت کاشت گندم و جو یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
13 روز مانده
هدف: 25,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح کریم بیگی ایشان را درجهت خرید دستگاه ردیف کار یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
13 روز مانده
هدف: 20,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح زمان دیناری نژاد ایشان را درجهت کاشت گندم به روش قطره ای یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
13 روز مانده
هدف: 22,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح چراغ سابقی نژاد ایشان را درجهت کاشت گندم یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
13 روز مانده
هدف: 50,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح امید چاوران فرزاد چاوران ایشان را درجهت تجهیز زمین کشاورزی به آبیاری بارانی و کاشت بذر گندم و جو یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 10,100,000 تومان

طرح پروررش مرغ محلی توسط طیبه غلامیان

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح پرورش قارچ توسط منوچهر غلامی

موفق
هدف: 14,900,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط واحد بامری

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح کاشت گل نرگس توسط اسدالله اعظمی

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط چاووش شهریاری سابقی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط بهروز آباد

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط یوسف دهمیری

موفق
هدف: 30,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مهرانگیز دهمیری ابراهیم دهمیری

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط موسی دهمیری نژاد

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط صالح اسکندری

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط سعید دهمیری

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط امید امیری جاز

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط علی بامری شیوا

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط مصطفی سابقی نژاد

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح پرورش زنبورعسل توسط اکرم ظاهری

موفق
هدف: 100,100,000 تومان

طرح شراکت در طرح راه اندازی موتور پمپ آب برقی توسط نادعلی روشنی زهکلوت خانعلی روشنی زهکلوت بلقیس بامری زهکلوت محمدعلی روشنی زهکلوت

موفق
هدف: 12,600,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط اسماعیل جارزاده

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط ابوذر سابکی فرد

موفق
هدف: 12,600,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط چاووش شهریاری سابقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح هرس کردن نخل خرما توسط عیسی روشنی زه کلوت

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت وسمه توسط زهرا پهلوانی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق
هدف: 8,100,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 8,500,000 تومان

طرح هرس نهال خرما توسط میثم پادیاب

موفق
هدف: 5,720,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عبدالحسین داودی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سیف الله سابکی زه کلوت

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط ایرج سابقی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط شیرزاد چاوران

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط جهانگیر فرامرزی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح دامداری توسط پرویز کدخدامنش

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط یعقوب محمدیان

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط سجاد عزیززاده

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط آریا عزیززاده

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح حصارکشی زمین کشاورزی توسط نصیر رئیسی

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط محسن ناروئی سورگاوان

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح زنبور داری توسط روح الله داوودی

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط موسی پایبست

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فتحعلی علیپور

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط حیات دادخدایی خرگوشکی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط یوسف شهریاری سابقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مراد سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط اسحاق سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط حسین شهریاری سابقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فهیمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط نوشین راهپیما

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح حصارکشی زمین کشاورزی توسط یاسر رئیسی

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط فرزاد دهمیری

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط جواد اسکندری زهکلوت

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط مختار دهمیری

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط شهرام غلامحسینی زهکلوت

موفق
هدف: 5,689,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط رحیمه بامری

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط اسماعیل داد خدایی

موفق
هدف: 84,100,000 تومان

طرح برق کشی به زمین های کشاورزی توسط سعید درزاده نوید درزاده نعیم درزاده کلثوم درزاده عبدالوحید درزاده حامد درزاده جمیله درزاده

موفق
هدف: 5,689,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط ابراهیم بامری

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط اسلام دهمیری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت استخر پرورش ماهی توسط ولید کعب

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط احمد بامری

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط پروین دهمیری نژاد

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط در محمد بامری

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده توسط فرزاد چاوران

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط احمد روشنی

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط حسین منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط عیسی سابقی نژاد

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط حمید جام گوهری

موفق
هدف: 5,400,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط حمید روشنی زهکلوت

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مصطفی سابقی نژاد

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عباس داودی

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط علی میاحی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط روح الله رحمانی مطلق

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط جلال رحمانی مطلق

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مرتضی سابقی نژاد

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط رضا منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط محمد پهلوانی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط بهاءالدین سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط علی سابقی نژاد

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط صادق داودی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط چراغ سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط حسین سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط رضا رحمانی مطلق

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط زهرا عصابر

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط یاسر منصوری

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم،کود و کمباین توسط عباس منصوری

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط سکر منصوری

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم،کود و کمباین توسط عباس منصوری

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط خالد منصوری

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط هادی منصوری

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط ناصر منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید دام توسط نعیمه علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط حوا پهلوانی

موفق
هدف: 6,210,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط اصغر جلالی

موفق
هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط یوسف مرادی چاه شاهی

موفق
هدف: 8,150,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط ثریا نارویی

موفق
هدف: 5,700,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط شکرالله پهلوانی

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط اسماعیل فلاح شاه آبادی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح مساعده جهت برداشت کنجد توسط دادمراد پورفلاحی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح جهت برداشت محصول کنجد توسط محمد فلاحی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گیاه وسمه توسط فریبا پهلوانی

موفق
هدف: 4,320,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط نسیبه سالاری

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح جهت هزینه برداشت محصول توسط موسی فلاحی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط احمد پهلوانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط یحیی دیمیری جاز

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح خرید کود و سم برای کشت برنج توسط عدنان منصوری

موفق
هدف: 4,385,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مسلم ناروئی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط فردین قاسمی فر

موفق
هدف: 5,200,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط امیر اسکندری نژاد

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط نیما منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط رحیم منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط باقر منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط محمد منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط حسین منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط علی منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط میلاد منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط علی منصوری

موفق
هدف: 7,755,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط حسین بامری زهکلوت

موفق
هدف: 5,700,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط میثم بامری زهکلوت

موفق
هدف: 5,700,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط عیسی بامری زهکلوت

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط لفته منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط فرید منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط محمد علی منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط حسن منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط عبدالحسین منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط احمد منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط حامد منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط حوری علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط زینب سیفعلی

موفق
هدف: 5,030,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام توسط منوچهر بونگی نژاد

موفق
هدف: 4,970,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط یحیی نارویی زاده

موفق
هدف: 4,970,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط بختیار نارویی زاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط نرگس بامری زه کلوت

موفق
هدف: 4,800,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

موفق
هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فاطمه عاشوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط مریم سالاری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط فاطمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح آبیاری قطره ای و کاشت لیمو توسط خدامراد سابقی نژاد

موفق
هدف: 7,080,000 تومان

طرح پرورش دام بز توسط فاطمه بونگی نژاد

موفق
هدف: 3,915,000 تومان

طرح کاشت نخل توسط عیسی عصابر بونگ

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح پرورش بوقلمون توسط قباد بامری زهكلوت

موفق
هدف: 3,100,000 تومان

طرح مرغداری توسط موسی بامری راد

موفق
هدف: 7,220,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط آمنه بامری راد

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط محمد جمشیدی

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط عیسی یار الهی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط عزت پورشیرانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح احداث جایگاه دام توسط نور بی بی جمشیدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تکمیل جایگاه و پرورش دام توسط زینب عاشوری ولی

موفق
هدف: 5,150,000 تومان

طرح هرس کردن نخل خرما توسط نسرین نرماشیری

موفق
هدف: 6,844,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط عزت لران

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه استاندارد پرورش دام توسط کریم فرج اله چعب

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح پرورش دام توسط محمد محمودی برجک

موفق
هدف: 6,950,000 تومان

طرح تجهیز جایگاه و خرید دام توسط بانو لران

موفق
هدف: 2,115,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط ماهی بونگی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح پرورش بز توسط فاطمه حسینی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام بز توسط بهرام پهلوانی دهگودال

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام توسط قادر جمشیدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط بلور بامری

موفق
هدف: 6,600,000 تومان

طرح تجهیز جایگاه و خرید دام توسط حسین سابکی زهکلوت

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش بز توسط ابراهیم رستمی پور رودباری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید دستگاه برش و قالب بندی علوفه توسط مرضیه لران

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود (کاشت گندم) توسط حمید کعبی کرم الله

موفق
هدف: 3,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مهدی کعب کرم الله

موفق
هدف: 2,600,000 تومان

طرح کشت نخل خرما توسط منصور بامری

موفق
هدف: 7,200,000 تومان

طرح کشت نخل خرما توسط منصور بامری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه استاندارد پرورش دام توسط عبدالزهرا کرملاچعب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح پرورش دام و ساخت جایگاه توسط زینت کریمی

موفق
هدف: 6,180,000 تومان

طرح پرورش دام بز توسط عیسی بامری

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح پرورش بوقلمون توسط قباد بامری زهكلوت

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علی کرملاچعب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کلزا توسط ایمان فرامرزی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فواد کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عادل کرملاکعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سکینه کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عبدالساده کعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط یاسر منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علوان فرج الله چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشاورزی توسط محمد کرم الله

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت کلزا توسط جمشید رضایی

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح کاشت کلزا توسط مجید زمانی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سیدعبدالحسین فاضلی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عارف منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط کریم منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم کشاورزی توسط عبدالحسن کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علیا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط احمد کرملاچعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشت گندم از داشت تا برداشت 4 هکتار توسط علی منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عبدالحسن کعب

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عباس مرادی

موفق
هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط رستم جمشیدی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فاخر چعبی

موفق
هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مصیب روشنی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط کمال کرملا چعب

موفق