جستجو
loading
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط شیرزاد چاوران

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط جهانگیر فرامرزی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح دامداری توسط پرویز کدخدامنش

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط یعقوب محمدیان

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط سجاد عزیززاده

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط آریا عزیززاده

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح حصارکشی زمین کشاورزی توسط نصیر رئیسی

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط محسن ناروئی سورگاوان

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح زنبور داری توسط روح الله داوودی

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط موسی پایبست

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فتحعلی علیپور

موفق