جستجو
loading
هدف: 12,600,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط اسماعیل جارزاده

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط ابوذر سابکی فرد

موفق
هدف: 12,600,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط چاووش شهریاری سابقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح هرس کردن نخل خرما توسط عیسی روشنی زه کلوت

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت وسمه توسط زهرا پهلوانی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق
هدف: 8,100,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 8,500,000 تومان

طرح هرس نهال خرما توسط میثم پادیاب

موفق
هدف: 5,720,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عبدالحسین داودی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سیف الله سابکی زه کلوت

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط ایرج سابقی نژاد

موفق