جستجو
loading
هدف: 20,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی کارگاه خیاطی توسط سارا مولایی

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح گسترش کار تپه زنی توسط عایشه آهورانی

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط زینب پیرانی

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه تولیدی لباس توسط یسری اموری

موفق
هدف: 21,100,000 تومان

طرح پارچه فروشی توسط محمدعلی پهلوانی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط سیدحامد قریشی

موفق
هدف: 8,900,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط صغری پیرحسینی چاه حسن

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح باشگاه کاراته توسط صابر سجادی نیا ربابه دهمیری

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح تجهیز فروشگاه مواد غذایی توسط علی اکبر مولایی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 5,900,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 11,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط زهرا بونگی نژاد

موفق