جستجو
loading
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خیاطی توسط فهیمه غزوی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز کارواش ماشین توسط حسن احمدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط کشور اسفرم

موفق
هدف: 7,950,000 تومان

طرح مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط هانیه احمدی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح کارگاه خیاطی توسط زینب لران

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه زنانه توسط ساناز میرجانی

موفق
هدف: 4,753,000 تومان

طرح خیاطی توسط منور زمانخانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح راه اندازی نانوایی توسط محمدرضا رضایی نیک

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح راه اندازی موسسه فیلمبرداری و عکاسی توسط مهدی میرزایی

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط کبری منصوری

موفق
هدف: 5,150,000 تومان

طرح تعویض روغنی توسط مجید بامری زهکلوت

موفق
هدف: 1,100,000 تومان

طرح خرید پارچه و چرخ خیاطی برای سوزن دوزی توسط سکینه فرامرزی

موفق