جستجو
loading
هدف: 2,900,000 تومان

طرح خرید یخچال فریزر توسط هاجر سابقی نژاد

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید لوازم آشپزخانه توسط قاسم درزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط امید درزاده

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح خیاطی توسط تاج بخش درزاده

موفق
هدف: 2,100,000 تومان

طرح خرید موتور سیکلت توسط فردین فرامرزی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خریداری پارچه جهت خیاطی توسط سلیمان لران

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خدمات کامیپوتری و موبایل توسط عبدالوحید درزاده

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح توسعه سوپر مارکت توسط یعقوب مبارکی

موفق
هدف: 7,600,000 تومان

طرح خرید تجهیزات خرازی توسط زهرا پیری

موفق
هدف: 8,400,000 تومان

طرح تجهیز وسائل مغازه در حوزه لوازم سردکننده منزل توسط کمال درزاده

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کافی نت توسط رضا درزاده

موفق
هدف: 5,150,000 تومان

طرح لحاف دوزی توسط معصومه خواجویی خواه

موفق