جستجو
loading
هدف: 6,400,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط کلثوم سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید ابزار آلات بتون ریزی توسط محمد سابقی

موفق
هدف: 8,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط مییا رنجبر جهانی

موفق
هدف: 7,600,000 تومان

طرح خیاطی توسط دادمحمد نصرتی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه زنانه توسط زینب دانگاه

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه دروپنجره سازی وجوشکاری توسط جاسم پاکدل

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید مصالح برای دستگاه بلوک زنی توسط عبدالامیر مرادی

موفق
هدف: 8,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپر مارکت توسط محسن کدخدایی

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط فاروق کدخدایی

موفق
هدف: 9,544,000 تومان

طرح خرید لوازم آشپزخانه توسط اسلم صابری

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه مردانه توسط اسلام درزاده

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح نقاشی ساختمان توسط مراد کدخدایی

موفق