جستجو
loading
هدف: 15,100,000 تومان

طرح خرید اقلام خرازی توسط عزیز بلوچی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید یخچال سوپرمارکت توسط شعبان سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه خیاطی توسط ثریا مولایی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت و راه‌اندازی آرایشگاه توسط حامد عوض نژاد

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه جوشکاری سیار توسط اقبال پدرام

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید دستگاه خلاطه توسط وحید پای بست

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خیاطی و پارچه فروشی توسط نواب بهزادی

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح خرید قطعات و لوازم مصرفی کارگاه برودتی توسط جواد جزایری

موفق
هدف: 13,100,000 تومان

طرح تهیه و پخش ترشی توسط سیدپیروز هاشمیان

موفق
هدف: 40,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خیاطی توسط یاسمن اموری

موفق
هدف: 17,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خیاطی توسط قنبر لران

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح تاسیس تعمیرگاه موتورسیکلت توسط دوست محمد چاکری

موفق