جستجو
loading
هدف: 10,100,000تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط مینا ده میری زاده

موفق
هدف: 18,100,000تومان

طرح راه‌اندازی کارگاه چکن دوزی توسط مریم احمدی پور

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح راه‌اندازی سوپرمارکت توسط ماه خاتون دهمیری نژاد

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط بانو نرماشیری

موفق
هدف: 12,600,000تومان

طرح گسترش مغازه لباس فروشی توسط لیلا آمون

موفق
هدف: 14,100,000تومان

طرح کارگاه خیاطی توسط فرخنده دادخدایی

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح راه اندازی سوپرمارکت توسط الهام رفیعی

موفق
هدف: 7,600,000تومان

طرح گسترش سوپر مارکت توسط هاجر سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح توسعه سوپرمارکت توسط فاطمه ناروئی

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط درنا هلالی

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت وسمه توسط زهرا پهلوانی

موفق