جستجو
loading
هدف: 5,500,000تومان

طرح کاشت گندم توسط کلثوم سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,600,000تومان

طرح پرواربندی بز توسط کبری نوابی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح راه‌اندازی زنبورداری توسط اکرم ظاهری عبده وند

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح راه‌اندازی سالن زیبایی زنانه توسط خدیجه زابلی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح کشت کنجد توسط خاتون پهلوانی

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح تجهیز و راه اندازی سالن زیبایی زنانه توسط راضیه پادیاب

موفق