جستجو
loading
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید دستگاه برش و قالب بندی علوفه توسط مرضیه لران

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح کارگاه خیاطی توسط زینب لران

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه زنانه توسط ساناز میرجانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح پرورش دام و ساخت جایگاه توسط زینت کریمی

موفق
هدف: 4,753,000 تومان

طرح خیاطی توسط منور زمانخانی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سکینه کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علیا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط زینب منصوری

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط کبری منصوری

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط زهرا بامری زاده

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط ایرانملک جمشیدی

موفق
هدف: 1,100,000 تومان

طرح خرید پارچه و چرخ خیاطی برای سوزن دوزی توسط سکینه فرامرزی

موفق