جستجو
loading
هدف: 12,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط فاروق کدخدایی

موفق
هدف: 4,970,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط یحیی نارویی زاده

موفق
هدف: 4,970,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط بختیار نارویی زاده

موفق
هدف: 9,544,000 تومان

طرح خرید لوازم آشپزخانه توسط اسلم صابری

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه مردانه توسط اسلام درزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط نرگس بامری زه کلوت

موفق
هدف: 4,800,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح نقاشی ساختمان توسط مراد کدخدایی

موفق
هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فاطمه عاشوری

موفق
هدف: 2,900,000 تومان

طرح خرید یخچال فریزر توسط هاجر سابقی نژاد

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید لوازم آشپزخانه توسط قاسم درزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط امید درزاده

موفق