جستجو
loading
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط حوا پهلوانی

موفق
هدف: 6,210,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط اصغر جلالی

موفق
هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط یوسف مرادی چاه شاهی

موفق
هدف: 8,150,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط ثریا نارویی

موفق
هدف: 5,700,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط شکرالله پهلوانی

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط اسماعیل فلاح شاه آبادی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح مساعده جهت برداشت کنجد توسط دادمراد پورفلاحی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح جهت برداشت محصول کنجد توسط محمد فلاحی

موفق
هدف: 8,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط مییا رنجبر جهانی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گیاه وسمه توسط فریبا پهلوانی

موفق
هدف: 4,320,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط نسیبه سالاری

موفق