جستجو
loading
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط اسماعیل داد خدایی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط پری پادیاب

موفق
هدف: 84,100,000 تومان

طرح برق کشی به زمین های کشاورزی توسط سعید درزاده نوید درزاده نعیم درزاده کلثوم درزاده عبدالوحید درزاده حامد درزاده جمیله درزاده

موفق
هدف: 5,689,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط ابراهیم بامری

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط اسلام دهمیری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت استخر پرورش ماهی توسط ولید کعب

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی چکن دوزی توسط عبدالوحید رئیسی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح توسعه سوپر مارکت توسط عماد رحیمی

موفق
هدف: 7,400,000 تومان

طرح خرید پرینتر توسط علیا لران

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط احمد بامری

موفق
هدف: 9,400,000 تومان

طرح گسترش آرایشگاه توسط مریم بامری زهکلوت

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح آرایشگاه مردانه توسط ابوبکر نوکری

موفق