جستجو
loading
هدف: 15,100,000 تومان

طرح خرید اقلام خرازی توسط عزیز بلوچی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید یخچال سوپرمارکت توسط شعبان سابقی نژاد

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح زنبور داری توسط روح الله داوودی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه خیاطی توسط ثریا مولایی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت و راه‌اندازی آرایشگاه توسط حامد عوض نژاد

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط موسی پایبست

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه جوشکاری سیار توسط اقبال پدرام

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فتحعلی علیپور

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط حیات دادخدایی خرگوشکی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید دستگاه خلاطه توسط وحید پای بست

موفق