جستجو
loading
هدف: 8,100,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه تولیدی لباس توسط یسری اموری

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 8,500,000 تومان

طرح هرس نهال خرما توسط میثم پادیاب

موفق
هدف: 21,100,000 تومان

طرح پارچه فروشی توسط محمدعلی پهلوانی

موفق
هدف: 5,720,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عبدالحسین داودی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط سیدحامد قریشی

موفق
هدف: 8,900,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط صغری پیرحسینی چاه حسن

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح باشگاه کاراته توسط صابر سجادی نیا ربابه دهمیری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سیف الله سابکی زه کلوت

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح تجهیز فروشگاه مواد غذایی توسط علی اکبر مولایی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط ایرج سابقی نژاد

موفق